homeHistorie landgoedVriendenLandgoedmarckt 2015Deelnemers Landgoedmarckt 2015Plattegrond Landgoedmarckt 2015Sponsors VriendenPersberichten Landgoedmarckt 2014Evenementen 2009 -2012FotoalbumsLinks
home

Wat doet de stichting:

In Barneveld staat een heel bijzonder en markant huis: "Huize de Schaffelaar", plaatselijk beter bekend als "Kasteel de Schaffelaar", een teken van herkenning voor iedereen die uit Barneveld afkomstig is. Maar niet alleen het huis is bijzonder, ook het park waar het huis in gelegen is. Zo is er op het landgoed o.m. een oude boerderij, een koetshuis en een oranjerie te vinden.Zo’n bijzondere plaats verdient bijzondere aandacht en daarom hebben de belanghebbenden van "Landgoed De Schaffelaar " een Stichting (i.o.) in het leven geroepen met de naam: "Stichting Vrienden Landgoed De Schaffelaar ".

De stichting heeft ten doel:


 • Het bekend maken en promoten
  van "Landgoed De Schaffelaar "alsmede de organisaties en instellingen die bij het landgoed betrokken zijn;
 • het organiseren en ondersteunen
  van activiteiten op "Landgoed De Schaffelaar "; 

  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 Het bestuur bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van:

 • Geldersch Landschap & Kasteelen 
 • Het Geldersch Huys B.V.
 • Trans World Radio
 • Restaurant De Oranjerie
 • Gemeente Barneveld (Biologisch Centrum) 
Materiaal van deze site, mag niet gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden "Landgoed De Schaffelaar"; vrienden@glk.nl